W celu zabezpieczenia danych osobowych naszych podopiecznych, Radosna Iskierka wprowadziła politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się i złożenia kompletu zgód zgodnych z RODO.